KBO Vlissingen

Voorzitter

Dhr. Huub van Kessel

huubkessel@zeelandnet.nl

 

 

Secretaris

Joke Anthonisse

tel: 0118-853197

kbovlissingen@gmail.com

 

Penningmeester en ledenadministratie

Dhr. Huub van Kessel

huubkessel@zeelandnet.nl

 

 

Nestorbezorging

Jeanne Cox

 

 

LIDMAATSCHAP

 

Aanmelding nieuwe leden en opzegging lidmaatschap:

 

Huub van Kessel: huubkessel@zeelandnet.nl

 

De contributie in 2021 is 22,00 Euro per jaar.

De contributie graag voor 1 maart 2021 overmaken op bankrekening NL94RABO0161138934.

De contributie wordt in de jaarvergadering vastgesteld na goedkeuring van de aanwezige leden.

 

Opzegging lidmaatschap:

indien men het lidmaatschap wenst op te zeggen dient men dit ruim twee maanden voor 1 januari van dat jaar op te zeggen.

Indien men later dan die termijn opzegt dient men het volle contributiebedrag van het jaar daarop te voldoen.